VIHREÄ EDUSKUNTARYHMÄ   06.10.2005 
 
 
 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön käytännön esteet 
 
 

Tuottajavastuun ulottamisessa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön on ilmaantunut merkittäviä käytännön ongelmia. Ympäristöhuollon kokonaisvastuun siirtäminen laitteiden valmistajille ja maahantuojille ei muiden muassa tarkoita tällä hetkellä asetuksen mukaista kierrätyksen ja uudelleenkäytön toteutumista. Kartoitus viittaa siihen, että SER -asetusta tulkitaan tuottajien toimesta (erityisesti SERTY) nyt niin, että uudelleen käyttö jätetään kokonaan pois.

      Alustava kartoitus toi esiin seuraavia näkökohtia: