Lahden kaupunki55 §
<2007-03692> Lausunto Neo-Act Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä huonekalujen kierrätystoimintaa


Lahden seudun ympäristöpalvelut 15.1.2008:

"Neo-Act OY Oy on toimittanut Hämeen ympäristökeskukselle ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien suunnittelemaansa sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto-, varastointi- ja käsittelytoimintaa Lahdessa, osoitteessa Mestarinkatu 14. Hämeen ympäristökeskus pyytää ympäristönsuojelulain 36 §:n mukaisesti Lahden kaupunginhallitusta antamaan lausuntonsa hakemuksen johdosta. Kaupungin lausunto on asiassa kaupungin kokonaisetua koskeva lausunto. Lahden seudun ympäristöpalveluilta on pyydetty erikseen lausunto hakemuksesta. Ympäristöpalveluiden lausunto on kaupunginhallituksen lausuntoehdotuksen mukainen.

Neo-Act Oy:n ympäristölupahakemuksen kohteena oleva toiminta sijaitsee Sopenkorven (26.) kaupunginosassa, korttelin 664 tontilla 7 (osoite on Mestarinkatu 14). Ympäristölupahakemusta koskevalla alueella on Lahden 1998 yleiskaavassa pääosin yhdyskuntateknisten huollon aluetta (ET). Korttelin 664 asemakaava on vuodelta 1989 (17.4.89). Asemakaavan mukaisesti tontti on osoitettu ”Teollisuutta, varastointia ja näihin liittyvää liiketoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Erillistä liiketoimintaa sallitaan rakennusoikeudesta 25 %. Asuinhuoneistoja sallitaan ainoastaan kiinteistön hoidon kannalta alituisesti läsnäolevaa henkilökuntaa varten” (TL-51). Korttelin 662 tontti 7 on yksityisessä omistuksessa.Ympäristölupahakemuksessa esitetty toiminta ei ole ristiriidassa Lahden 1998 yleiskaavan eikä voimassaolevan asemakaavan kanssa.

Asian valmistelija/lisätietojen antaja: ympäristölupapäällikkö Tarja Laitinen p. 8143524.


Toimialajohtaja (Timo Ahonen):

Kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan Hämeen ympäristökeskukselle, että sillä ei ole huomautettavaa Neo-Act Oy:n ympäristölupahakemuksesta.


Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


Toimenpiteet:
Kh: Hämeen ympäristökeskus (muutoksenhakukielto)